top of page

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 3/3/2023

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lydiamaertens.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lydia Maertens. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Enkel NORMALE massages

Ik bied enkel aan wat op mijn website staat. Aanvragen voor andere soort massages moet je niet vragen via mail of telefoon. Als u zich verkeert gedraagt tijdens de massage, mag u er zeker van zijn dat ik de politie zal verwittigen. U bent gewaarschuwd. 

Annuleringsbeleid massages:

Het is NIET mogelijk je afspraak te annuleren! Je kan je afspraak wel tot 72u (3 dagen) op voorhand kosteloos verzetten via jouw account of via een smsje naar +32 473 44 27 42 met het nieuwe gewenste moment. Wijzigingen via andere kanalen (messenger, What'sApp, Facebook, Instagram, e-mail...) zijn NIET geldig. Je kan je afspraak kosteloos overzetten naar een andere persoon, dit dien jezelf te regelen en je laat mij de naam weten van de nieuwe persoon.

Annuleringsbeleid tickets voor events en cirkels:
Het is NIET mogelijk je ticket voor een event te annuleren en terugbetaald te krijgen. Je kan je ticket wel naar de volgende vrouwencirkel verzetten, tot 72u (3 dagen) voor de start van de cirkel waarvoor je ingeschreven bent. Je kan je ticket steeds kosteloos doorgeven aan een andere vrouw, dit dien jezelf te regelen en je laat mij de naam weten van de nieuwe persoon weten aan Lydia.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lydia Maertens is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lydia Maertens.

Prijzen

Typefouten wat betreft prijzen vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lydia Maertens te mogen claimen of te veronderstellen. Lydia Maertens streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Gelieve dit steeds te melden.
Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling via nieuwsbrief of communicatie.

Lydia Maertens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Als er een prijsverhoging is, geldt de verhoogde prijs op de website en niet die op verouderde info zoals een nieuwsbrief of sociale media bericht.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen gelden als waardebonnen. Mijn aanbod kan veranderen doorheen de tijd. Dat betekent als dat het aanbod geldt wanneer je een massage boekt en niet wanneer je de bon koopt. Bv. Vroeger gaf ik massages van 1 uur. Sinds maart 2022 niet meer. Als je nog een bon hebt voor een massage van 1 uur, dan kan je deze gebruiken als waardebon van €60 voor een massage van 1,5 uur of 2 uur. Je kan niet eisen van mij dat ik een massage geef van 1 uur wanneer ik dit niet meer aanbied. Op mijn website staat altijd mijn meest recent aanbod.

Een cadeaubon is altijd maximum 1 jaar geldig, ook al staat er geen vervaldatum op. Onder geen enkele voorwaarde kan dit termijn verlengd worden. Je mag een cadeaubon doorverkopen of iemand anders met jouw cadeaubon laten komen. Je kan een cadeaubon voor een massage gebruiken voor een andere activiteit van Lydia Maertens, bijvoorbeeld een cacaoceremonie.

Gezondheid

Raadpleeg steeds een dokter bij gezondheidsproblemen. Massages vervangen geen (para)medische behandeling. Op geen enkel mogelijke manier wordt er een belofte gedaan om een bepaald resultaat te behalen na het krijgen van een massage. Volgende zaken moeten steeds gemeld worden bij Lydia voor aanvang van de massage: gezondheidsklachten, operaties, zwangerschap, allergieën, bloedklonters, ziektes, evenwichtsstoornissen, chronische ziekten, ontstekingen, psychische klachten, hartaandoeningen.... Ook als hier iets in gewijzigd wordt in jouw situatie moet dit steeds gemeld worden bij Lydia voor dat de massage plaatsvindt. 

Abonnementen

5 massages 1,5 uur♡

Dit abonnement is 5 maand geldig vanaf de datum van aankoop. Je bent zelf verantwoordelijk om de sessies op tijd in te boeken. Je kan steeds 3 maand vooraf je sessies inboeken. Er is onder geen enkele voorwaarde een annulering, terugbetaling of verlenging (van de geldigheidsperiode) van dit abonnement mogelijk. Dit abonnement kan niet gewijzigd worden naar een ander abonnement en is persoonsgebonden. Als Lydia langer dan 1 maand niet in de mogelijkheid zou zijn om massages te geven door vakantie of ziekte, wordt het abonnement uitgesteld met de lengte van de afwezigheid. Indien Lydia niet mag masseren van de overheid vanwege COVID-19, dan wordt het abonnement verlengd met het termijn dat ze niet mag masseren. Door de aankoop van dit abonnement ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden

5 massages 2 uur ♡

Dit abonnement is 7 maand geldig vanaf de datum van aankoop. Je bent zelf verantwoordelijk om de sessies op tijd in te boeken. Je kan steeds 3 maand vooraf je sessies inboeken. Er is onder geen enkele voorwaarde een annulering, terugbetaling of verlenging (van de geldigheidsperiode) van dit abonnement mogelijk. Dit abonnement kan niet gewijzigd worden naar een ander abonnement en is persoonsgebonden. Als Lydia langer dan 1 maand niet in de mogelijkheid zou zijn om massages te geven door vakantie of ziekte, wordt het abonnement uitgesteld met de lengte van de afwezigheid. Indien Lydia niet mag masseren van de overheid vanwege COVID-19, dan wordt het abonnement verlengd met het termijn dat ze niet mag masseren. Door de aankoop van dit abonnement ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden

5 massages 1,5 uur

Dit abonnement is 13 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Je bent zelf verantwoordelijk om de sessies op tijd in te boeken. Je kan 3 maand vooraf je sessies inboeken. Er is onder geen enkele voorwaarde een annulering, terugbetaling of verlenging (van de geldigheidsperiode) mogelijk. Dit abonnement kan niet gewijzigd worden naar een ander abonnement en is persoonsgebonden. Als Lydia langer dan 1 maand niet in de mogelijkheid is om massages te geven door vakantie of ziekte, wordt het abonnement uitgesteld met de lengte van haar afwezigheid. Indien Lydia niet mag masseren van de overheid vanwege COVID-19 wordt het abonnement verlengd met het termijn dat ze niet mag masseren. Als de praktijk verhuist naar een nieuwe plek binnen de 25 km dan is er geen annulering mogelijk. Door de aankoop van dit abonnement ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Copyright

Alles op deze website is beschermde inhoud. Het is niet toegelaten afbeeldingen of tekst hiervan te delen. Als er een afbeelding gebruikt wordt van een andere website, wordt hier steeds naartoe verwezen via link en titel. Ik maak geen aanspraak op illustraties en foto's die niet van mij zijn.

Opleiding Priesteres

Er is onder geen enkele voorwaarde een annulering of terugbetaling mogelijk na inschrijving. Je bent verplicht het volledige bedrag te betalen. De inhoud van  de opleiding t kan steeds op de website aangepast worden. Pas wanneer u zich inschrijft is de inhoud van de opleiding geldig. Lees dus steeds goed de inhoud en de modules voor u in te schrijven. Vernieuwde informatie op de website geldt altijd boven verouderde informatie via bv nieuwsbrief of sociale media berichten. Lydia zal in de mate van het mogelijke en volgens het contract de diensten leveren zoals vooraf meegedeeld. Volledige voorwaarden.

Massages-Bazel.png
bottom of page