top of page

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 4/07/2023

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lydiamaertens.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lydia Maertens. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Algemeen

 

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Annuleringsbeleid tickets voor programma's, events en cirkels:
Het is NIET mogelijk je ticket voor een event te annuleren en terugbetaald te krijgen. Je kan je ticket wel naar de volgende vrouwencirkel verzetten, tot 72u (3 dagen) voor de start van de cirkel waarvoor je ingeschreven bent. Je kan je ticket steeds kosteloos doorgeven aan een andere vrouw, dit dien jezelf te regelen en je laat mij de naam weten van de nieuwe persoon weten aan Lydia.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lydia Maertens is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lydia Maertens.

Prijzen

Typefouten wat betreft prijzen vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lydia Maertens te mogen claimen of te veronderstellen. Lydia Maertens streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Gelieve dit steeds te melden.
Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling via nieuwsbrief of communicatie.

Lydia Maertens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Als er een prijsverhoging is, geldt de verhoogde prijs op de website en niet die op verouderde info zoals een nieuwsbrief of sociale media bericht.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet meer geldig sinds de sluiting van de praktijk in mei 2023. Je kan ze op geen enkel mogelijke manier meer gebruiken. 

Copyright

Alles op deze website is beschermde inhoud. Het is niet toegelaten afbeeldingen of tekst hiervan te delen. Als er een afbeelding gebruikt wordt van een andere website, wordt hier steeds naartoe verwezen via link en titel. Ik maak geen aanspraak op illustraties en foto's die niet van mij zijn.

Opleiding De weg van De Priesteres

Er is onder geen enkele voorwaarde een annulering, terugbetaling of persoonsoverdracht mogelijk na inschrijving. Je bent verplicht het volledige bedrag te betalen.

 

De inhoud van de opleiding kan steeds op de website aangepast worden. Pas wanneer u zich inschrijft is de inhoud van de opleiding geldig. Lees dus steeds goed de inhoud en de modules voor u in te schrijven. Vernieuwde informatie op de website geldt altijd boven verouderde informatie via bv nieuwsbrief, webinars of sociale media berichten. Lydia zal in de mate van het mogelijke en volgens het contract de diensten leveren zoals vooraf meegedeeld.

Je krijg levenslangs toegang tot het programma, dat betekent dat zolang het programma de volgende jaren online 'in leven is', je toegang krijgt tot dit online leerplatform. Als het programma stopgezet wordt, krijg je hier 6 maanden op voorhand een melding van. Je zal alles kunnen downloaden, net zoals je dit nu al kan. Op die manier heb je heel je leven toegang tot het materiaal.
 

Onder de opleiding valt geen 1-1 begeleiding. Dat betekent dat je Lydia geen hulp mag vragen via Facebook, Instagram sociale media, 1-1 coaching, sms, afspraakjes etc. Als je praktische vragen hebt, mail je naar info@lydiamaertens.com 


Lydia haar documenten, video's, website, schema's... en ander materiaal zijn copyright beschermd. Je mag deze niet delen aan niet ingeschrevenen. Je mag wel een foto trekken van het cursusmateriaal zonder dat de inhoud zichtbaar/leesbaar is en deze delen met derden, bijvoorbeeld op Instagram. Je mag ook delen dat je ingeschreven bent voor de opleiding. 
 

Je mag het online leerplatform, jouw inloggegevens en de modules niet delen of doorverkopen met/aan derden, kennissen, vrienden of familieleden. Als je dit wel doet, zal je gerechtelijk vervolgd worden.
 

Lydia kan bepaalde wijzigingen toebrengen aan het programma van de opleiding. 
 

Lydia is niet verantwoordelijk voor de stappen die je neemt en de gevolgen hiervan in jouw leven. Je volgt de opleiding op eigen verantwoordelijkheid.
 

Deze opleiding is geen vervanging voor psychologische hulpverlening. De opleiding biedt geen garantie op genezing, succes of geluk.
 

Lydia deelt haar eigen kennis en expertise met jou. Dat betekent niet dat zij alles weet over alle spirituele thema's. 
 

Lydia heeft het recht je uit de opleiding te verwijderen wegens ongepast gedrag of ongepast gebruik binnen de opleiding
 

Als je je zorgen maakt over iets binnen de opleiding, mail dan naar info@lydiamaertens.com 

Het programma kan verschillen van wat ik in eerdere oudere gratis webinars heb gedeeld. Als je voor dit programma tekent, teken je voor de inhoud op de opleidingspagina en niet voor de inhoud die ik heb gedeeld in het gratis webinar.

Voor vrouwen die ingeschreven zijn tot en met 04/2023 zijn deze voorwaarden geldig.

Opleiding De ondernemende Koningin

Er is geen terugbetaling, naamoverdracht en annulering mogelijk. Je neemt op eigen risico deel aan het programma. Het programma belooft je geen specifieke resultaten. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen onderneming.

Alle leerstof is copyright beschermt. Als je zaken deelt met derden die het programma niet hebben betaald, zullen juridische stappen volgen.

De ondernemende Koningin is een opleiding je zelf zelfstandig volgt en zelf verantwoordelijkheid voor hebt. Je zorgt zelf dat je de stappen binnen de 6 weken behaalt en de nodig zaken download. Na 6 weken heb je sowieso geen toegang meer tot het programma. De 6 weken lopen vanaf je inschrijving.

Dit is geen 1-1 traject. Er is geen enkele vorm van coaching of mentoring verbonden aan dit programma.

Enkel bij praktische vragen over de toegang tot het programma, kan je mailen naar info@lydiamaertens.com. 

Contacteer Lydia NIET via sociale media over inhoudelijke vragen over het programma, 1-1 begeleiding hoort niet bij het programma.

Het programma kan verschillen van wat ik in eerdere oudere gratis webinars heb gedeeld. Als je voor dit programma tekent, teken je voor de inhoud op de opleidingspagina en niet voor de inhoud die ik heb gedeeld in het gratis webinar.

bottom of page